หน.อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย เฝ้าระวังเข้มไฟป่าในพื้นที่ หวั่นเกิดไฟป่าใหญ่เหมือนปี 59

วันที่ 13 มี.ค.61 นายกริชสยาม คงสตรี หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เปิดเผยถึงสถาน การณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานฯ ปี 61 ขณะนี้สถานการณ์ปกติและยังไม่เกิดไฟป่าขึ้นภายในพื้นที่ แต่จะมีสถานการณ์เรื่องของหมอกควันที่ปกคลุมเพิ่มขึ้น ซึ่งเนื่องมาจากเป็นหมอกควัน ที่ลอยมาจากพื้นที่อื่น ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกิดค่าสูงเกินมาตร ฐาน

สำหรับในส่วนของการดูแลและป้องกันในพื้นที่ เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นั้นได้มีการจัด จนท.ทั้งของอุทยานฯ และ จนท.ของไฟป่า จากสถานีไฟป่าภูพิงค์ รวมถึง จนท.เสือไฟ ที่ได้รับการสนับสนุนกำลังมาจากจังหวัดต่างๆ อาทิ จ.กาญจนบุรี จ.พิษณุโลก และ จ.ตาก ในการนำกำลังเข้ามาช่วยดูแล เนื่องจากว่าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ เพราะเป็นพื้นที่ตั้งของพระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ โดยหากเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่ค่อยดีกับเมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้ จนท.ของอุทยานฯ และ จนท.เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีในส่วนของชุมชนทั้งหมด 32 หมู่บ้าน รอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีการตั้งจุดตรวจ จุดเฝ้าระวัง และการออกลาดตระเวนร่วมกันกับทาง จนท. ซึ่งก็พบว่าได้รับความร่วมมือกับทางชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีภาคเอกชนในการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันดูแลไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ในเรื่องของเชื้อไฟเนื่องจากว่า พื้นที่ของอุทยานฯ เป็นพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ประกอบกับเนื่องจากการเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ เมื่อปี 59 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางจนท.มีบทเรียนในการเฝ้าระวังพื้นที่ โดยหลังจากนั้นมาก็ไม่มีเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ตามปริมาณเชื้อเพลิงก็ยังคงมีการสะสมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทางอุทยานฯ ก็มีการจัด จนท.เฝ้าดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าเป็นพิเศษ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบพระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ก็มีการจัด จนท.ในรัศมี 1 กม. และรัศมี 5 กม. เพื่อให้การดูแลมีความครอบคลุมทั่วถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น