นอภ.แม่สรวย มอบต้นอะโวคาโด้ปลูกบนพื้นที่สูง สร้างรายได้ยั่งยืนให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานมอบต้นอะโวคาโด้ แก่เกษตรกรบ้านแม่จันใต้ บ้านอาเข่อ บ้านลอจอ ต.ท่าก๊อ ซึ่งเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อปลูกทดแทนพืชล้มลุก เช่น ข้าวโพด เป็นการเพิ่มผืนป่าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนไม่ต้องลงทุนทุกปี และเป็นการช่วยดูแลไม่ให้เกิดไฟป่า ณ สนง.เกษตรที่สูงบ้านห้วยน้ำขุ่น โดยมีเกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน-ผญบ. ต.ท่าก๊อ นายก อบต.ท่าก๊อ ร่วมกิจกรรม เน้นฝากเกษตรกรดูแลไม้ผลให้งอกงาม สร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น