มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 2 (2/2561)

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอกเจน คีรีทวีป เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 2 (2/2561) ณ ห้องประชุม2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดยมีการติดตามความคืบหน้าการสนองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การดำเนินกิจกรรมในศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้านน้ำจำ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวกับพันธุ์พืชผักและพันธุ์พืชอาหาร 11 ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วไร้ค้าง คะน้า กวางตุ้ง บวบเหลี่ยม ฟักทอง ข้าวโพดเทียนหวาน
และสรุปการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ที่สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา 3,000 คน จาก มหาวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง โดยครั้งต่อไป มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 2 (2/2561)
และคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มีมติเดินทางไปเยี่ยมชม มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เชียงใหม่ ลำปาง ตาก พิษณุโลก เชียงราย และน่าน โดยเริ่มที่ จังหวัดลำปางเป็นที่แรก วันที่ 25 เมษายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น