เชื่อมโยงสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่คนเมืองเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง) โดยสํานักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน “เสน่ห์แห่ง OTOP ศรีวิชัย สู่สายคนเมืองเหนือ”โดยนําสินค้า จาก ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ศรีวิชัย จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มาจัดแสดงให้ชมและช็อปกันอย่างจุใจ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G โดยพิธีเปิดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือน การได้แบ่งปันสินค้าดี มีคุณภาพ จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ศรีวิชัย ให้แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแบรนด์ OTOP ศรีวิชัย ภายใต้งาน “เสน่ห์แห่ง OTOP ศรีวิชัย สู่สายคนเมืองเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่ม ศักยภาพมูลค่าสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ศรีวิชัย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลาย
ภายในงานพบกับ ร้านจําหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง) โดยนําผลิตภัณฑ์ได้แก่สินค้าประเภท ผ้า/เครื่องแต่งกาย, ของใช้/ของตกแต่ง, สมุนไพร, อาหาร แลเครื่องดื่ม กว่า 50 ร้านค้า
นอกจากนั้น มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นศรีวิชัย, มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน, จับฉลากชิงรางวัล สร้อยคอทองคํา และรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้านาทีทอง, Buffet สินค้าราคาสุดคุ้ม, ประมูลสินค้าเริ่มต้นที่ ราคา 1 บาท ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น