อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการปล่อยขบวนรถ พ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ

อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการปล่อยขบวนรถพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ในเขตชุมชนพื้นที่มีฝุ่นละอองใน จ.เชียงใหม่ ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าเสาธง อบจ.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รอง นายก อบจ. รักษาราชการแทน นายก อบจ.เชียง ใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ชม 0021/ว0903 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้แจ้งให้ อบจ. ทน.เชียงใหม่ และ ทม.ทุกแห่ง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

โดยให้จัดทำมาตรการสร้างความชุ่มชื้น ลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบจ.ร่วมพิธีปล่อยขบวน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และลดฝุ่นละอองที่เกิดจากปรากฏการณ์หมอกควันและไฟป่า ตั้งแต่ถนนโชตนา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง และถนนมหิดล

ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-20 เม.ย.61 โดยมีกิจกรรมมาตรการรับมือในพื้นที่ต่างๆ อาทิ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้ในการดับไฟให้พร้อมใช้งาน ทั้งในพื้นที่ชุมชนของแต่อำเภอ อปท.และหน่วยอาสาต่างๆ ที่จะจัดเตรียม จนท.ของภาครัฐและภาคประชาชน ประกอบกับในช่วงที่ลาดตระเวน ก็จะมีการทำแนวกันไฟควบคู่กันไปด้วย เพื่อสามารถป้องกันไม่ให้เกิดหมอกควันและไฟป่า

ขณะเดียวกัน จะได้แจ้งให้กับกำนัน-ผญบ.ทุกพื้นที่ของอำเภอ ประกาศเสียงตามสายให้กับชุมชนในทุกหมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด พบเห็นไฟไหม้ป่า หรือการจุดไฟเผา แจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่ โทร ศัพท์ 0-5311-2236 หรือ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น