จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไย(ในฤดู) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2561

บ่ายวันนี้ (15 มีนาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน มี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ข้อมูลด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูนที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นไป เช่น กระเทียม หอมแดง มันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง และลำไย(นอกฤดู) เป็นต้น และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไย(ในฤดู) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2561 ซึ่งในปีนี้คาดการณ์เบื้องต้น ว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ประกอบกับมีการแจ้งข้อมูลจากหลายภาคส่วนแจ้งว่าสถานการณ์ส่งออกลำไยต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย จะมีการชะลอการนำเข้าช่าง เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตลำไย(ในฤดู) ของทางภาคเหนือออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในการช่วยกันพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิ์ภาพ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น