16 มีนาคม 2561 “วันนอนหลับโลก”

การนอนหลับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะการนอนหลับนั้นคือการให้ทุกส่วนในร่างกายได้หยุดพัก ได้ซ่อมแซม ปรับสมดุล และฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและสมอง ใน 1 วัน เราควรใช้เวลาในการนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย วันละ 8 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ เชื่อว่ายังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ละเลย หรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจกับการนอนหลับอย่างเพียงพอ และเพื่อที่จะทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับพักผ่อนนั้น ทางสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (World Association of Sleep Medicine : WASM) จึงได้มีการกำหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 เต็มสัปดาห์ ในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็น “วันนอนหลับโลก” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 มีนาคม 2561

สำหรับวันนอนหลับโลกนี้ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 หลังจากนั้นก็จัดติดต่อกันต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการตั้งคำขวัญประจำปีขึ้นมา เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน โดยในปี 2561 ได้มีการกำหนดคำขวัญออกมาว่า “Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life” : หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) เป็นวันสำคัญประจำปี ที่ไม่เพียงแต่ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการนอนหลับ แต่ยังรวมไปถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ได้แก่ เรื่องยารักษา, การศึกษาวิจัย, แง่คิดมุมมองทางสังคม รวมไปถึงเรื่องการขับขี่รถ ทั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาเรื่องการนอนหลับในสังคม อันนำไปสู่กระบวนการป้องกันเพื่อความเข้าใจและปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมไปถึงการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับด้วย

 

ข้อมูล : Kapook.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น