นำยางพาราทำถนน นำร่องแห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากราคายางตกต่ำ

2907
อบจ.เชียงราย และการยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองเชียงราย ร่วมกันปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดพระธาตุจอมสัก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนยางซีเมนต์ รวมระยะทาง 500 เมตร ถนนที่นำยางพารามาผสมกับปูนซีเมนต์ หรือถนนยางพารานำร่องสายแรกของภาคเหนือ ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป


นายถาวร มาแก้ว ผอ.ยางแห่งประเทศไทย สาขา อ.เมืองเชียงราย เปิดเผยว่า ถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนดินซีเมนต์ผ่านการทำวิจัยของ ม.ราชมงคลอีสาน ใช้ส่วนผสมในอัตราส่วนน้ำยางพารา 60 % ต่อปูนซีเมนต์ 40 % ซึ่งถนน 1 กม.จะใช้น้ำยาง 3,500 กม. หลังทำเสร็จจะมีความทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าการนำยางพารามาทำถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนดินซีเมนต์ จะสามารถช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการแก้ไขปัญหายางล้นตลาดและราคายางตกต่ำได้เป็นอย่างดี สำหรับ จ.เชียงราย ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารา กว่า 300,000 ไร่เกษตรกร 20,000 ราย ได้ผลผลิตยางก้อนถ้วยและน้ำยางกว่า 50,000 ตัน/ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น