นำยางพาราทำถนน นำร่องแห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากราคายางตกต่ำ

อบจ.เชียงราย และการยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองเชียงราย ร่วมกันปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดพระธาตุจอมสัก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนยางซีเมนต์ รวมระยะทาง 500 เมตร ถนนที่นำยางพารามาผสมกับปูนซีเมนต์ หรือถนนยางพารานำร่องสายแรกของภาคเหนือ ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

นายถาวร มาแก้ว ผอ.ยางแห่งประเทศไทย สาขา อ.เมืองเชียงราย เปิดเผยว่า ถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนดินซีเมนต์ผ่านการทำวิจัยของ ม.ราชมงคลอีสาน ใช้ส่วนผสมในอัตราส่วนน้ำยางพารา 60 % ต่อปูนซีเมนต์ 40 % ซึ่งถนน 1 กม.จะใช้น้ำยาง 3,500 กม. หลังทำเสร็จจะมีความทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าการนำยางพารามาทำถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนดินซีเมนต์ จะสามารถช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการแก้ไขปัญหายางล้นตลาดและราคายางตกต่ำได้เป็นอย่างดี สำหรับ จ.เชียงราย ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารา กว่า 300,000 ไร่เกษตรกร 20,000 ราย ได้ผลผลิตยางก้อนถ้วยและน้ำยางกว่า 50,000 ตัน/ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น