หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำแนวกันไฟ พร้อมสร้างความชุ่มชื้นรอบตัวเมือง

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำแนวกันไฟ พร้อมสร้างความชุ่มชื้นรอบตัวเมือง เพื่อลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชน หลังค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ , สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขุนช่างเคี่ยน , สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 80 คน ทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 2,000 เมตร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก และสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา เยาวชน ในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่

สำหรับ สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ คุณภาพอากาศในวันนี้(17 มี.ค.61) อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละออง PM10 อยู่ระหว่าง 81-133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังคงต้องติดงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้ที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยได้มีการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ภายใต้ชื่อ 51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 20 เมษายน 2561 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น