ชาวหนองปลาสะวายหัวใส “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” เปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางลำน้ำปิง แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำเป็นหมื่นคน

เมื่อเข้าสู่หน้าแล้งของทุกปีแม่น้ำสายต่างๆเริ่มแห้งขอด มีสันดอนโผล่ขึ้นมาแม่น้ำที่เคยมีสายน้ำที่มีความลึกและไหลเชี่ยวกราก กลับกลายเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่ตื้นเขิน มีหาดทรายสีขาวสะอาดราวกับ “ชายทะเล” ขึ้นมาแทนที่ เมื่อถูกภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักเรือกสวน ผักผลไม้ขาดน้ำ สภาพอากาศร้อนอบอ้าวอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน

แต่ชาว ต.หนองปลาสะวาย  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ไม่ย่อท้อต่อภัยธรรมชาติได้ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำปิง ที่มีจุดวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ระดับน้ำไม่ลึกเกินไปราว 1 เมตร มีหาดทรายที่สวยงาม ผู้ใหญ่และเด็กๆสามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนกันด้วยความปลอดภัย พร้อมกันนี้บริเวณริมฝั่งได้เปิดเป็นซุ้มๆเพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่ม แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำคลายร้อนเป็นหมื่นคนทีเดียว
คุณนุช”สุพัตรา ด้วงประสิทธิ์ “เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง อบต.หนองปลาสะวาย  เจ้าของร้าน”ลุงหล้ากุ้งเต้น”เล่าว่าทางผู้บริหาร อบต.หนองปลาสวายได้ให้การสนับสนุนเปิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นภายในท้องถิ่น โดยเห็นว่าในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งระดับน้ำในแม่น้ำปิงตื้นเขินและเข้าสู่ช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ฉะนั้นจึงน่าจะ”พลิกวิกฤตเป็นโอกาส”ปรับปรุงลำน้ำปิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มีโอกาสพาครอบครัว มาพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำกันเพื่อคลายร้อน ไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งมีความปลอดภัยกว่าเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้บ้าน
ทางคุณนุช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจุดบริเวณแห่งนี้คือหมู่บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ท้ายผายวังปาน ซึ่ง ต.หนองปลาสะวาย  มีทั้งหมด 8 หมู่บ้านและทางหมู่บ้านหนองเขียด ก็ไม่กีดกันหมู่บ้านอื่นๆที่หมู่บ้านไม่ติดน้ำแม่ปิง สามารถมาร่วมสร้างซุ้มบริการนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้ในจุดบ้านหนองเขียดมีอยู่จำนวน 500 กว่าซุ้ม เมื่อรวมซุ้มหมู่บ้านอื่นที่อยู่ติดกับแม่น้ำปิง อยู่ราว 1,000 กว่าซุ้ม ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้นำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสาธารณกุศล หมู่บ้าน วัด และโรงเรียนของแต่ละแห่ง
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสหาดทรายขาว ไม่ต้องไปไกลถึงทะเลอากาศร่มรื่นเย็นสบาย อาหารและเครื่องราคาไม่แพง ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองของบ้านเฮานะเจ้า
เสน่ห์ นามจันทร์/รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น