แม่สรวย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านใหม่พัฒนา ม.25 ต.วาวี อ.แม่ สรวย จ.เชียงราย โดยมีคณะแพทย์พยาบาลจาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.แม่สรวย รพ.แม่ฟ้าหลวง หน่วยแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฎเชียงราย ศูนย์ทะเบียนภาค 5 สาขาเชียงราย โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ กองร้อย อส.อ.แม่สรวย อบต.วาวี หน่วยมาลาเรีย ส่วนราชการ นายกกิ่งกาชาด ปลัดอำเภอ ผญบ.สมาชิก อบต.ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีราษฎรในพื้นที่มารับบริการจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น