เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ที่ซื้อสลากกาชาดการกุศล ปี 61

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียง ใหม่ เป็นประธานการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธีมอบ ที่ สนง.เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่  สำหรับผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง Nissan รุ่น almera cvt my 15 สีเทา ได้แก่ นายประดษฐ์ มายะ ชาว อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ,
รางวัลที่ 2 รถ จ.ย.ย.บิ๊กไบค์ ยี่ห้อ Suzuki gsx-s150 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางรจนา แสนการ ชาว อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และนางโสภา ศิริปัญญา ชาว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ,รางวัลที่ 3 รถ จ.ย.ย. HONDA WAVE 110I ได้แก่ นายดวงจันทร์ หมื่นจันทร์สม ชาว อ.สันป่าตอง จ.เชียง ใหม่ และนางพวงทอง ศรีวิลัย ชาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ได้จัดการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 61 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากจน ซึ่งเหล่ากาชาดฯ ด้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจน  อปท. ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านของรางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น