กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การค้าออนไลน์ Smart Online SMEs Plus หรือ S.O.S+

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการต่อยอด การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การค้าออน ไลน์ Smart Online SMEs Plus หรือ S.O.S+

นายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2554-2560 ผู้ประกอบการภาคเหนือ ทั้งที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อการทำการค้าออนไลน์ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้มาจัด เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้แทนการค้าและผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce ที่เชียงใหม่ เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนและฝึกอบรมมานั้น ผ่านการจัด”โครงการต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการ การค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้ประสบความสำเร็จ ในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thatrade.com และต่อยอดการสร้างโอกาสในการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketplace(อี-มาร์-เก็ด-เพลส) ระดับโลก

ซึ่งวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญมาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เจรจาการค้ากับฝ่ายจัดหาสินค้า เพื่อขายบนเว็บไซต์ระดับสากล ได้แก่ eBay (ตลาดอเมริกา) และ TMall(ตลาดจีน)ถือเป็นการต่อยอด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอการ ด้านการค้าออนไลน์อย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการที่ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com

รวมถึงการเชื่อมต่อไปยัง e-marketplace ในระดับสากล ทำให้เชื่อมมั่นว่า จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค ไปขายในตลาดออนไลน์ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน และขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการ”โกอินเตอร์” เห็นถึงโอกาสและความสำคัญ ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ จากกิจกรรมต่างๆในงานนี้ เช่น บริการรับคำปรึกษาการค้าออนไลน์กับ Thaitrade.com Center การถ่ายภาพสินค้า การเขียนรายละเอียดสินค้า เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น