รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดกิจกรรมตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงาน เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ

วันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประ ธานเปิดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงาน เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผอ.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ในโอกาสนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดด้วย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 51 คน ณ โรงแรมสวนสวรรค์รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!