รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อ.สันกำแพง และศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ และนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อ.สันกำแพง และการดำเนินงานของศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่

โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาขุมชน จ.เชียงใหม่ น.ส.สิริลักษณ์ มีธัญญากร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน อ.สันกำแพง พร้อมด้วยทีมงานศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ข่วงสันกำแพง

ร่วมแสดงความคิดเห็น