ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด “กู่ผียักษ์” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จ.ลำพูน

ขอเชิญร่วมทำความสะอาดกู่ผียักษ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จ.ลำพูน ประจำปี 61 โดย สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน พิพิธภัณฑสถารแห่งชาติหริภุญชัย ทต.เวียงยอง องค์กรเครือข่ายและอาสาสมัครท้องถิ่น ในการดูแลรักษาทางวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ 2 เม.ย.นี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โบราณสถานกู่ผียักษ์ ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

“กู่ผียักษ์ หรือ กู่สิงห์ตอง” เป็นกลุ่มโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสกุลช่างเชียงแสน ในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 ก่อนที่บทบาทของศิลปะเชียงใหม่ สมัยพญาติโลกราชจะรุ่งเรืองขึ้นมาแทน และยังอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีพระสงฆ์จากเชียงแสน เข้ามาศึกษาในสำนักวัดสวนดอก เพราะนับตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของศิลปกรรมสกุลช่างเชียงใหม่ ก็ไม่ปรากฏสถาปัตยกรรมแบบสกุลช่างเชียงแสน ในเขตอาณาบริเวณเชียงใหม่ ลำพูนอีกเลย”

ตามประวัติศาสตร์ไม่มีรายละเอียด ความเป็นมาของกู่แห่งนี้ แต่จากรายงานการสำรวจโบราณสถานของกรมศิลปากรเมื่อปี 2540 ทำให้ทราบว่า กู่ผียักษ์หรือกู่สิงห์ตองแห่งนี้ มีอายุเก่าแก่กว่าการเข้ามาตั้งหลักแหล่งของชาวยอง เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 24 อย่างแน่นอน โดยในรายงานดังกล่าว ได้มีกล่าวถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานได้ว่ากู่แห่งนี้มีลักษณะเป็นมณฑปทรงสี่เหลี่ยสจัตุรัส กว้างประมาณ 3 เมตร มีฐานปัทม์ลูกแก้วรองรับเรือนธาตุ ทั้งฐานปัทม์และส่วนเรือนธาตุ มีลักษณะยื่นเก็จออกมาหนึ่งชั้น ในส่วนยื่นเก็จของเรือนธาตุ ยังมีซุ้มประกอบด้านละหนึ่งซุ้ม ก่อซุ้มแบบสันเหลื่อม เฉพาะซุ้มด้านทิศตะวันออก เป็นซุ้มจระนำเข้าไปภายในกู่ได้ ซึ่งปรากฏร่องรอยว่าเดิมคงมีพระ พุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ทว่าปัจจุบันมีการลักลอบขุดค้นลึกลงไป

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันทำความสะอาด “กู่ผียักษ์ หรือ กู่สิงห์ตอง” คนไม้คนละมือคือพลัง ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่เมืองงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น