ฮือฮา ชาวเชียงใหม่แต่งกายตามละครบุพเพสันนิวาส ณรงค์ลดหมอกควัน

เชียงใหม่ ชาวอำเภอแม่แตงจัดกิจกรรมเกาะกระแสละครบุพเพสันนิวาส
จิตอาสาชาวอำเภอแม่แตง ทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรม รวมพลคนเช้าตรู่ สู้ขยะและหมอกควัน เพื่อรณรงค์ แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ในกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์เก็บขยะตามถนนสาธารณะ และฉีดพ่นน้ำลดหมอกควัน สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเกาะกระแสละครบุพเพสันนิวาสเด็กๆและชาวบ้านสวมชุดไทยเดินรณรงค์เก็บขยะตามถนนสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปมา
นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ จิตอาสาชาวอำเภอแม่แตง ในโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ที่จัดกิจกรรม รวมพลคนเช้าตรู่ สู้ขยะและหมอกควัน ที่บริเวณบ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง ในกิจกรรมจิตอาสาอำเภอแม่แตงทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่แขวงการทางเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่า ชม.6 ปางกว้าง 500 คน ได้เดินขบวนรณรงค์ พร้อมกับช่วยเก็บขยะตามถนนสาธารณะเพื่อลดเชื้อเพลิงป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้ง
และฉีดพ่นน้ำลดหมอกควันตั้งแต่ถนนแยกบายพาส บ้านห้วยไร่ จนถึงแยกแม่มาลัย อำเภอแม่แตง รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
โดยในกิจกรรมกลุ่มชาวบ้านและเด็กได้รวมกลุ่มกันแต่งชุดไทยเกาะกระแสละครดังบุพเพสันนิวาส เดินขบวนรณรงค์ และช่วยกันเก็บขยะตามสองข้างทางสร้างความฮืาฮาให้กับชาวบ้านที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น