วันที่ 31 มี.ค.นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ “Double Blue Moons”

วันนี้ 31 มี.ค จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง ครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Blue Moon และในปี 61 มีความพิเศษคือเกิดบลูมูน 2 ครั้ง คือในวันที่ 2 ม.ค. และ 31 มี.ค.จึงเรียกว่า ดับเบิลบลูมูน (Double Blue Moons)

ตามปกติแล้วดวงจันทร์เต็มดวงจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น เดือนไหนที่มีดวงจันทร์เต็มดวง 2 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก จะเรียกว่า Blue Moon มีที่มาจากสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “Once in a blue moon” หมายถึง นานทีจะเกิดขึ้นสักครั้ง

บลูมูนเกิดขึ้นเนื่องจากใน 1 ปี มี 12 เดือน และบางเดือนมี 30 วัน บางเดือนมี 31 วัน แต่ว่ารอบของดวงจันทร์มีเพียง 29.53059 วัน/เดือน และใน 1 ศตวรรษ จะมีทั้งหมด 1200 เดือน จะเกิดดวงจันทร์เต็มดวงได้ถึง 1236.83 ครั้ง แต่จะเป็นบลูมูนแค่ 36.83 ครั้ง หรือเฉลี่ยแล้วประมาณ 2.72 ปี/ครั้ง

แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ จะมีการเกิดบลูมูนปีละ 2 ครั้งในทุก ๆ 19 ปี ปีล่าสุดที่เกิดบลูมูน 2 ครั้งในหนึ่งปี (Double Blue Moons) คือปี พ.ศ.2542 และครั้งไปจะเกิดบลูมูน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2580 ในเดือน ม.ค.และ มี.ค.

สำหรับในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวง ครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกัน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาประมาณ 18.31 น. ดวงจันทร์เต็มดวงอย่างสมบูรณ์ เวลาประมาณ 19:36 น. และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในเช้าของวันที่ 1 เม.ย.เวลาประมาณ 06.52 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงเหมือนเช่นเคยโดยไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใด และเรายังสามารถสังเกตเห็น ปรากฏการณ์บลูมูน ครั้งต่อไปได้ในวันที่ 18 พ.ค.62

ร่วมแสดงความคิดเห็น