เยาวชนนับร้อย ร่วมร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก สพล. จัดเป็นประจำทุกปี

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 พิธีเปิดโครงการ ” ร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาให้ลูกรัก ” ประจำปี 61 โดยมี อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด เป็นประในพิธีเปิด ดร.อลงกรณ์ นำบุญจิตต์ เกล่าวรายงาน ณ สถา บันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีเยาวชน เข้าร่วมในการจัดโครงการนี้หลาย 100 คน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรม 1 เดือน

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการฝึกและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน และเยาวชน ให้มีทักษะพื้นฐานและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจและความถนัด ปลูกฝังให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนทั่วประเทศ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย ปลูกฝังคุณธรรมในการเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย สร้างพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความสุข และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ส่งผลให้มนุษย์มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ทำให้เกิดความสุขและสนุกสนาน เกิดเป็นความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชน

สำหรับโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน ”ร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาให้ลูกรัก”สพล. ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเปิดสอน เทควันโด, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, มวยไทยสมัครเล่น/มวยสากลสมัครเล่น, กอล์ฟ, ยิมนาสติกเด็กเล็ก, ฟุตบอล และว่ายน้ำ โดยให้เด็กและเยาวชนได้เลือกชนิดกีฬาที่ชื่นชอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น