อาสาไฟป่า บ้านน้ำตกแม่สา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาพื้นที่

นายชุมพร เนตรธนู กำนัน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หน.ชุดอาสาดับไฟป่าบ้านน้ำตกแม่สา นำกำลังผลัดละ 8 นาย เฝ้าระวังไฟป่าและตรวจตราการลักลอบเผาป่า เส้นทางห้วยแม่ลวดทะลุไปยังม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯและพื้นที่โครงการหลวง จัดชุดตรวจเคลื่อนที่เร็วใช้ จ.ย.ย.ส่วนตัวของอาสา เป็นพาหนะ พร้อมทั้งชุดสายตรวจเดินเท้า และจัดกำลังเวรยามตลอด 24 ชม. อีกวันละ 3 คน

โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ทั้งเรื่องของอาหาร น้ำดื่ม น้ำมันเชื้อเพลิง จากผลการปฏิบัติยังไม่พบไฟป่า และการลัก ลอบเผา จึงได้รณรงค์และประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ย้ำเตือนให้ชาวบ้านรับทราบถึงพิษภัยของควันไฟและมาตราการเด็ดขาด ที่จะดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่า ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น