บำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนากลาโหม

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2561 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.35 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 ครบรอบ 131 ปี (8 เมษายน 2561) ณ สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามโครงการ 1 หน่วย 1 วัด 1 โรงเรียน 1 ชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น