คนจีนหัวใส จด “หมอนทอง” เป็นเครื่องหมายการค้าสินค้า

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงกรณีผู้ประกอบการจีนได้จดเครื่องหมายการค้า “จินเจิ่นโท” ซึ่งแปลว่า “หมอนทองตามชื่อพันธุ์ทุเรียนของไทย ในสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง ว่า กรมได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Trademark Office หรือ CTMO) ลงวันที่ 26 มี.ค.61 เพื่อแสดงข้อกังวลในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “หมอนทอง” เป็นเครื่องหมายการค้าในจีนเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะถือเป็นคำที่เล็งเห็นถึงคุณลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอโดยตรง และทราบโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศว่า “หมอนทอง” เป็นชื่อพันธุ์ผลไม้ทุเรียนของไทย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

นอกจากนี้ ไทยยังได้ขอความร่วมมือ CTMO ให้ข้อมูลด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลใดถือครองสิทธิในคำว่า “หมอนทอง” เป็นเครื่องหมายการค้าต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยในการนำเข้าสินค้าไทยที่ใช้คำว่า “หมอนทอง” ในจีนแต่อย่างใด แต่เพื่อไม่เป็นการประมาท กรมฯ ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อขอข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ที่ส่งออกสินค้าทุเรียนหมอนทองไปยังจีน เพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการลดผลกระทบด้านการส่งออกแล้ว

สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการในจีน ได้นำคำว่า “หมอนทอง” หรือ จินเจิ่นโทในภาษาจีน ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องระมัดระวัง หากใช้คำว่า จินเจิ่นโท เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์ หรือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์แบบเด่นชัด และส่งออกไปขายในจีน อาจจะเป็นประเด็นให้เกิดการฟ้องร้องเพราะไทยละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจีนได้

ที่มา : ไทยรัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น