เปิดตัวบ้านหมู่บ้านกลางหุบเขาเชียงดาว เปลี่ยนบ้านเป็นโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติ

เปิดตัวบ้านหมู่บ้านกลางหุบเขา ผู้สูงอายุเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติ ขณะที่ มทร.ล้านนา จัดทีมขึ้นดอยสอนเทคนิคสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่แมะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ตื่นเต้นและตั้งใจกับการเรียนพับผ้าแนพกิน หรือ ผ้ากันเปื้อนบนโต๊ะอาหาร หวังนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงชาวบ้านที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักเท่านั้น แต่ทั้งหมดยังเป็นเจ้าของกิจการโฮมสเตย์ที่เปิดให้บริการในหมู่บ้าน ที่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้เป็นอย่างดี

นอกจากการพับผ้าแนพกิ้น ยังเรียนรู้รูปแบบการปูเตียงและตกแต่งห้องพักให้สวยงาม รวมทั้งการจัดเมนูอาหาร ทำเครื่องดื่มคอกเทลและมอคเทล เป็นเวลคัมดริ้ง เพื่อต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้มีคณะจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ มาให้ความรู้ถึงหมู่บ้านแบบฟรี ๆ
หมู่บ้านแม่แมะ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่กลางหุบเขาในตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว ลึกเข้าไปจากถนนเชียงใหม่-ฝาง 9 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ทั้ง ป่าไม้ ลำธาร น้ำตก อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ก่อนหน้านี้ชาวบ้าน 120 ครอบครัวมีอาชีพทำการเกษตร ปลูก ชา เมี่ยง กาแฟ เป็นหลัก แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางไปเยือน ชาวบ้านจึงเริ่มปรับตัว ใช้บ้านของตัวเองเปิดเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ล่าสุดมีโฮมสเตย์ประมาณ 10 ราย รองรับนักท่องเที่ยวได้วันละเกือบ 200 คน ธุรกิจโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่นี่ ยังแตกต่างกับที่อื่น เพราะมีกติการ่วมกันก็คือจะอนุญาตให้เฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นที่สามามารถเปิดโฮมสเตย์ได้ ไม่เปิดรับคนนอก รวมทั้งทุกรายจะต้องแบ่งปันกำไรเข้ากองทุนหมู่บ้านทุกเดือน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ทั้ง ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า เก็บขยะ ทำนุบำรุงวัดและโรงเรียน
นางผง แก้วไหลมา อายุ 60 ปี เจ้าของโฮมสเตย์บ้านต้นไม้ บอกว่า โฮมสเตย์ที่บ้านแม่แมะมีจุดเด่นที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาจะได้อยู่กับชาวบ้านและยังได้ร่วมกิจกรรมที่ชาวบ้านทำในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บชา เก็บกาแฟ เลี้ยงวัวควาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามชาวบ้านทั้งหมดยังไม่มีความรู้ในธุรกิจท่องเที่ยวและเทคนิคสร้างความประทับในให้กับนักท่องเที่ยว ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก โยหวังว่าจะช่วยยกระดับการบริการให้ดีขึ้น ขณะที่นายชูเกียรติ ศิริวงศ์ อาจารย์ผู้สอน บอกว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวในชุมชนกำลังได้รับความนิยม แต่ยังขาดความรู้เรื่องของงานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโรงแรมและมัคคุเทศน์ จึงจัดทีมนำความรู้จากสถาบันมาสอนชาวบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริการให้มีความเป็นสากล และ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นำไปสู่รายได้ที่มากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น