SONY DSC

สภากาแฟทั่วฟ้าเมืองไทย หารือเครียดวาระเลือกตั้งแห่งชาติ ซึ่งส่อเค้าเจอโรคเลื่อน แม้จะมีมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และสว.อย่างเป็นเอกฉันท์

ทั้ง 2 ร่างพรบ. มีการปรับแก้หลายมาตรา ซึ่งนักการเมืองที่จะลงสนาม ต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ถ้ามีเลือกตั้งเกิดขึ้นในชาตินี้ ประเด็นการยื่นตีความ 2 ร่างพรบ.ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลายฝ่ายคาดว่าจะกระทบแผนเลือกตั้งแน่นอน
ถ้าไม่มีการยื่นตีความ ไม่เกิน 330 วันหลังจากนายกฯ นำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้า ขั้นตอนรอโปรดเกล้าฯ 90 วัน ชะลอการใช้ 90 วัน เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน (90+90+150= 330) ต้องเป็นไปตามแผนภายในเมษายนนี้เท่านั้น จึงจะทำให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน ก.พ.62 ความกังวลของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ การตัดสิทธิผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาตรา 35 อาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ที่ว่าด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพ และอาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรคสาม ถ้าตีความแล้วเห็นว่าผิด หรือขัดในสาระสำคัญ ก็ต้องเริ่มปรับแก้ยกร่างกันใหม่ทั้งฉบับ ใช้เวลาอีกอย่างน้อย 6 เดือน หากปล่อยให้มีการเลือกตั้ง หรือเลื่อนออกไป ใครรับผิดชอบ และจะชี้แจงต่อประชาชนคนไทยอย่างไรนี่ก็สำคัญ ท่ามกลางความสับสนของผู้คนทั้งประเทศ โดยเฉพาะ”นักการเมือง” ทำให้ ” นายกรัฐมนตรี”ประกาศย้ำวันนี้ว่า ” อย่าด่วนตีความ คาดเดากันล่วงหน้า”
เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ พร้อมประกาศยืนยันอีกว่า จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น ก่อนการเลือกอย่างอื่น
ตรงตามความคิดเห็น และฟันธงล่วงหน้าของ”กกต.”ที่ชี้ว่า เลือกตั้ง อบจ. มีขึ้นตามโรดแมป แต่เวลานี้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะใดๆ ยังทำไม่ได้ เพราะอาจขัดแย้งกับกฎหมายใหม่ อาจเข้าข่าย กระทำความผิดว่าด้วยคำสั่งของคสช.ที่57/2557และฉบับที่3/2558
ในขณะที่ไทย ยังรอความชัดเจน การเลือกตั้ง หันไปมองเพื่อนบ้าน อย่างกัมพูชา ช่วง ก.พ.61 จัดเลือกตั้ง สว.ไปแล้ว และจะเลือกตั้ง สส.ในเดือน ก.ค.61 นี้

ส่วนมาเลเซีย กำหนดเลือกตั้งทั่วไป 9 พ.ค.นี้ จะเปิดให้ผู้สมัครยื่นเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกตั้ง 28 เม.ย.ที่จะถึงนี้ จะมีเวลาหาเสียงเพียง 11 วันเท่านั้นทั้ง 2 ประเทศ เป็นตัวอย่างที่คาดเดาได้ไม่ยากว่า พรรคใดจะกวาดที่นั่งแบบลอยลำ และใครจะผงาดเป็น ผู้นำอีกสมัย สำหรับบ้านเรา..ขอสงวนคำแปร และความคิดเห็น….