พ่อเมืองลำปางนำคณะข้าราชการ สักการะอนุสารวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 เม.ย.61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมสักการะ รดน้ำ อนุสาวรีย์พระสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ตามแบบประเพณีไทย
จากนั้นจังหวัดลำปาง ได้จัดทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทั้ง 2 คน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานจำนวนมาก สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ลูกหลาน หรือผู้อาวุโสน้อย หรือผู้ใต้บังคับบัญชา จะไปขอขมา(ขอโทษ)ต่อผู้อาวุโส หรือผู้บังคับบัญชา ที่ทำไม่ดีไว้ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอพรปี๋ใหม่เมืองจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต โดยจะนำดอกไม้ น้ำอบน้ำหอม หรือ น้ำขมิ้นส้มปล่อย ไปร่วมในพิธีด้วย ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ที่เคารพนับถือ และอนุรักษ์ประเพณีดั่งเดิมไว้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น