ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา 2561

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสืบสานประ เพณีปีใหม่ วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชมงคลล้านนา ในการสระเกล้าดำหัว รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยฯ

โดยในช่วงเช้า ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลา กรและนักศึกษา ทำพิธีดำหัวครูบาศรีวิชัย และพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช อันเป็นสิ่งเคารพนับถือของชาวราชมงคลล้านนา ณ มหาวิทยาลัยฯ ส่วนในช่วงบ่ายมีการแข่งขันประกวดลาบพื้นเมืองและลีลา สล่าลาบ , ในบรรยกาศกาดหมั้ว อย่างสนุกสนาน จนกระทั่งเวลา 17.00 น. เริ่มพิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส และรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เริ่มจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นผู้แทน กล่าวคำขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำ หัวอาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น