ดวงตะวัน สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย หรือปีใหม่เมือง 61

น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 และ น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ-ให้พร ปารวี คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายตลาดราชการ พร้อมทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารดน้ำ ดำหัว เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย หรือปีใหม่เมือง ที่ดีงามของชาวล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น