พะเยาทึ่ง พบต้นเรืองหรือต้นผึ้ง ใหญ่ขนาด 36 คนโอบ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวของจังหวัดที่ยังพบเห็น

วันที่ 26 เม.ย.61 นายสวัสดิ์ ปานา ผญบ.ม. 3 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ได้พาผู้สื่อข่าวไปชมต้นเรือง อายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่ทำรังของผึ้งหลวงกว่า 30 รัง บริเวณปากทางเข้าด้านข้าง ที่ทำการ อบต.บ้านตุ่น และต้นเรืองหรือต้นผึ้ง เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดใน จ.พะเยา และเก่าแก่ที่สุดที่ยังมีให้พบเห็น
นายสวัสดิ์ ปานา ผญบ.กล่าวว่า ต้นเรืองดังกล่าวมีอายุกว่า 500 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเรือง ที่ชาวบ้านในตำบลให้ความเคารพนับถือ ตามความเชื่อของชาวบ้าน ขนาดลำต้นสูงกว่า 25 เมตร ความยาวรอบลำต้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้คนโอบโดยรอบถึง 36 คน ต้องช่วยกันโอบล้อมต้นเรืองที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการวัดความใหญ่โตของต้นไม้ดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวได้สังเกตว่า เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางหมู่บ้าน ในในพื้นที่ ม.3 ต.บ้านตุ่น ทาง อบต. บ้านตุ่น ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทำการอนุรักษ์ต้นเรือง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้งหลวง มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และพบว่าในบริเวณที่ต้นเรืองอยู่นั้นได้แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่ว ทำให้เกิดความร่มรื่นและเย็น จึงทำให้ประชากรผึ้งที่มาทำรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ถูกรบกวน
จากการนับสำรวจครั้งล่าสุด มีรังผึ้งหลวงกว่า 30 รัง ที่มาอาศัยทำรังบนต้นเรืองดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในการร่วมกันอนุรักษ์ของชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ ช่วยกันดูแลให้มีความสมบูรณ์เพื่อส่งต่อเป็นมรดกทางธรรมชาติ แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น