แวะตลาดนัดจีนโบราณ ชุมชนยูนานมุสลิมบ้านฮ่อ

เชิญย้อนอดีต เที่ยวชมตลาดนัดจีนโบราณกลางเมืองเชียงใหม่ ย่านกาแลไนท์บาซ่าร์ ตลาดสดที่รวมสินค้าหลากหลายเชื้อชาติ อาทิจีนยูนาน อิสลาม ไทยใหญ่และพื้นเมืองบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นของพืชผัก ผลไม้นานาชนิด ของกินของใช้ที่หลากหลายแล้ว ยังได้แวะสัมผัสและชมบ้านเฮือนหลวง อันเก่าแก่ที่อายุนับ 100 กว่าปี ได้ที่นี้
มีประวัติให้ท่านได้ทราบ คือ ตลาดนัดจีนโบราณ เป็นตลาดของชุมชนยูนานมุสลิมบ้านฮ่อ ที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นตลาดที่มีแม่ค้า ทั้งแม่ค้าชาวจีนยูนาน แม่ค้าชาวไทยใหญ่ แม่ค้าอิสลาม แล้วรวมไปถึง แม้ค้าชาวไทย จะนำสินค้าทั้ง ผลไม้ อาหาร รวมไปถึง ผักปลอดสารพิษที่มาจากดอยอ่างขาง นำมาขาย ที่ตลาดแห่งนี้ยังมีอาหารแปลกๆที่เราอาจไม่เคยเห็นหรือ กินมาก่อน ส่วนใหญ่ตลาดแห่งนี้จะรวมสินค้าของคนจีนยูนานไทยใหญ่และอิสลามไว้อย่างหลากหลาย
จุดเด่นของที่นี้ ถ้าเราได้เดินเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้เราจะเห็น บ้านเฮือนหลวงบ้านเก่าแก่อายุนับกว่า 100 กว่าปี ตั้งตะหง่านอยู่หน้ามัสยิด เจ้าของบ้าน เฮือนเก่าแก่หลังนี้ชื่อ ท่านเจิ๋งชงหลิ่ง หรือท่านขุนชวงเลียง ที่เป็นผู้บุกเบิกมุสลิมจีนในเชียงใหม่ ปัจจุบันยังมีลูกหลานของท่านขุนชวงเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเก่าหลังนี้ ซึ่งหมู่บ้านฮ่อแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวยูนานมุสลิมที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน โดยใช้บริเวณบ้านของท่านขุนชวงเลียงหรือ บ้านลือเกียรติ เป็นที่ประกอบศาสนกิจ คือการละหมาดร่วมกัน ประชากรเพิ่มขึ้นโดยภายใต้การนำของท่านขุนชวงเลียง จึงได้มีการสร้างมัสยิด ของชาวจีนยูนานมุสลิมหลังแรกขึ้นและได้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ”
ตลาดนัดจีนโบราณ ตั้งอยู่ด้านหลังโครงการกาแลไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ จะเปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 13.00 น. ถ้าใครไปไม่ทันเวลา จะเสียดายมาก เพราะตลาดนัดจีนโบราณจะมีสินค้าตามฤดูกาลให้ได้เลือกซื้อกันมากมาย ถ้าพลาดคงต้องรอในวันศุกร์หน้า ตลาดนัดจีนโบราณนั้นถึงจะเปิดอีกครั้ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆลองแวะไปสัมผัสกันสักครั้ง ไปเดินเที่ยวชมความเป็นชาวจีนยูนานมุสลิม เลือกชื่อสินค้าของชาวจีนยูนานและสินค้าต่างได้ แล้วยังได้เที่ยวชมความงดงามของศิลปะของบ้านที่มีความเก่าแก่ที่สืบทอดอาศัยอยู่กันหลายชั่วอายุคน ที่ยังใช้และอยู่อาศัยได้จริง โดยมีคุณยายพวงเพชร และท่านพรางกูร วงค์ลือเกียรติ เป็นเจ้าของบ้านในบัจจุบัน
ตลาดนั้นมีทั่วไป เป็นที่ที่ผู้คนแวะซื้อสิ่งของต่างๆแต่ละตลาดจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปทั้งชื่อและสินค้าที่แม่ค้าเอามาขาย ตลาดนั้นบางที่จะขายเฉพาะเช่น ตลาดดอกไม้ก็จะขายดอกไม้ แต่ถ้าเราต้องการซื้อสินค้าที่ใช้ในการทำอาหารจีนยูนาน นั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อหรือสั่งมาจากเมืองจีน ที่เชียงใหม่เรายังมีตลาดที่ขายสินค้าที่ใช้ในการทำอาหารจีนยูนาน ไว้ที่ ตลาดนัดจีนโบราณ ที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เดินเลือกซื้อทุวันศุกร์ เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของกินของใช้ มีสินค้าของกินที่เป็นของกินประจำเผ่าต่างๆมาขายเรียงรายเต็มถนน ทำให้เพลินในการเดินเที่ยวชมอย่างยิ่ง ณ ตลาดนัดจีนโบราณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น