สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยพืช บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”

วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. /พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๕และภริยา ร่วมรับและติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยพืช บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” หมู่บ้านห้วยลึก ต.แม่งอน อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ณ บน.๔๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น