สมาคมช่างผมภาคเหนือ สมาคมแต่งผม -เสริมสวย จ.เชียงใหม่ คัดค้านการปลดล็อกอาชีพสงวน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น .ณ.อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมแต่งผม -เสริมสวย จ.เชียงใหม่ ชมรมช่างเสริมสวยลำพูน และ สมาคมช่างผมภาคเหนือแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการปลดล็อคอาชีพสงวน เกรงแรงงานต่างด้าวแย้งอาชีพนายพัฒนา หน้าผ่อง นายกสมาคมแต่งผม-เสริมสวย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีแนวคิดที่จะเปิดให้แรงงานต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม ช่างเสริมสวยในประเทศไทยได้ จากเดิมที่เคยสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยที่มีสัญชาติไทย สามารถประกอบการอาชีพนี้ได้เท่านั้น ซึ่ง อาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ไม่ได้เป็นอาชีพที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานดังนั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพช่างตัดผม-ช่างเสริมสวยในประเทศไทย พวกเราผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย จึงขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าวของกระทรวงแรงงาน ฯ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังรัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ได้โปรดระงับความคิดดังกล่าวและสงวนอาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวยไว้ให้เฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทยดังเดิม โดยมีนายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนแรงงานจังหวัด เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือคัดค้าน ผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐบาล
อาจารย์เฉลิมชัย พรมมา นายกสมาคมช่างผมภาคเหนือแห่งประเทศ กล่าวว่า ในนามสมาคมช่างผมภาคเหนือแห่งประเทศ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสมาชิก ฯ มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอคัดค้าน ปลดล็อคอาชีพตัดผม-เสริมสวย พร้อมได้แนบรายชื่อผู้ร่วมคัดค้านมาด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่า อาชีพช่างตัดผม-ช่างเสริมสวย ไม่ได้เป็นอาชีพที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดให้แรงงานต่างด้าว เข้ามาประกอบอาชีพนี้ ในประเทศไทย จึงขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าว ของกระทรวงแรงานฯ ผ่านมาทางผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังรัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องได้โปรดระงับความคิดดังกล่าว และขอสงวนอาชีพช่างตัดผม-ช่างเสริมสวยไว้ให้เฉพาะคนไทย สัญชาติไทย ดังเดิม ผมว่าการปลดล็อคครั้งนี้ ทางรัฐบาลต้องทบทวนเพราะว่าช่างตัดผม เสริมสวย ปัจจุบันมีมากพอสมควรแล้ว เป็นอาชีพสงวน สำหรับคนไทยมานานแล้ว อยากสงวนให้คนไทยต่อไป
ด้านนายธนกฤต สุวรรณพรหม ประธานชมรมช่างเสริมสวยลำพูน กล่าวว่า ร้านเสริมสวยและร้านบาร์ เบอร์ เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เพราะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับเทศบาล ในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัด ถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ขึ้น ทะเบียนกับเขต ซึ่งจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเสริมสวย ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความสามารถ หลายๆระดับ ระดับที่ 1- ระดับที่ 4 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4 เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่ ถ้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำอาชีพช่างตัดผม เสริมสวย เราจะเอาเครื่องมืออะรัยมาวัด มีใบประกอบวิชาชีพมัย ปัญหามากมายจะตามมา จึงขอให้ปลดล็อคอาชีพสงวน ช่างตัดผมช่างเสริมสวย คนไทยเราก็ทำอาชีพนี้เยอะอยู่แล้ว ทุกวันนี้ก็แข่งขันกันเองอยู่แล้ว ไม่ได้ขาดแคลน แต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!