แวะชิมอาหารจีนยูนาน ก่อนไปกิ่วผาวอก ที่ “บ้านอรุโณทัย”

การจะเดินทางไป “ดอยอ่างขาง” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นั้น สามารถไปได้หลายเส้นทาง หนึ่งในนั้นก็คือการใช้เส้นทาง “บ้านอรุโณทัย” ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ชัน โดย “บ้านอรุโณทัย” นี้ใช่เพียงทางผ่านไปดอยอ่างขางเท่านั้น ยังเป็นหมู่บ้านที่น่าเที่ยวอีกด้วย ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะ
โดย บ้านอรุโณทัย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ต้อนรับทุกท่านด้วย “ซุ้มประตูหมู่ บ้าน” แบบจีน เหมือนดั่งว่าท่านกำลังเข้าสู่เมืองจีนเล็กๆ เมืองหนึ่งยังไงยังงั้น…!!!
บ้านอรุโณทัยเดิมมีชื่อว่า “บ้านหนองอุก” ผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่เป็นครอบครัว “ทหารจีนคณะชาติ”(ทจช.)ทัพ 3 ของนายพลหลี่ เหวินห้วน โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามข้อเสนอของกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 เห็นควรให้ทหารจีนคณะชาติ และครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ ในฐานะผู้อพยพ ซึ่งในช่วงปีพ.ศ. 2513-2525 กองกำลังทหารจีนคณะชาติ(ทจช.)ทัพ 3 บ้านถ้ำง้อบ และทัพ 5 บ้านแม่สลอง ได้ส่งกำลังทหารของตน ในนามกองร้อยอาสาสมัครไทย ไปช่วยเหลือทางราชการไทย ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิส(ผกค.)ทั้งในพื้นที่ดอยผาหม่น จ.เชียงราย และพื้นที่เขาค้อ เขาย่า จ.เพชรบูรณ์ จน ผกค. พ่ายแพ้ในที่สุด ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2521 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการ ในด้านการสู้รบ ส่งผลให้อดีต ทจช. และครอบครัวได้รับสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษ สำหรับที่ บ้านอรุโณทัย แห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในชุมชน ซึ่งขายสินค้าจากประเทศจีน และทั้งอาหารยูนานหลากหลายเมนูที่มีให้ลิ้มรสกัน พร้อมกันนี้ยังมี ฐานปฏิบัติการของทหาร “ฐานปฏิบัติการกิ่วผาวอก” ตรงจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ที่น่าสนใจอีกด้วย โดย ณ จุดนี้ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้เปิดเป็นการค้าขายระหว่าง ประเทศไทยกับเมียนมา สำหรับ การเดินทางไปบ้านอรุโณทัยนั้น ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง หมายเลข 107 เมื่อผ่านตัว อ.เชียงดาว มาแล้ว แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1178 (แยกเข้าเมืองงาย-เมืองนะ) ไปตามเส้นทางนี้อีกประมาณ 50 กม.ก็จะถึงหมู่บ้าน หรือหากเป็นรถโดยสาร สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งช้างเผือก มี รถโดยสารสีส้ม เชียงใหม่ -ฝาง ไว้บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น