พบไขมันทรานส์ ในเครื่องดื่ม 3 in 1 แทบทุกยี่ห้อ


มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ได้เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงทรีอินวัน จำนวน 15 ยี่ห้อ 22 ตัวอย่าง ไปตรวจสอบ พบทุกยี่ห้อมี “ไขมันทรานส์ (trans fat)” ผสมอยู่เฉลี่ย 0.06 กรัมต่อหน่วยบริโภค แต่อยู่ในเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และพบมี 1 ยี่ห้อ มีค่าสูงเกินมาตรฐาน
ถึงแม้ปริมาณ “ไขมันทรานส์” จะไม่สูงเกินค่ามาตรฐาน แต่ก็ไม่ควรบริโภค เพราะ “ไขมันทรานส์” เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้เตรียมประกาศเป็นกฎหมายห้ามผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ใช้ “ไขมันทรานส์” เป็นส่วนผสมของอาหาร โดยจะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้ และขณะนี้ได้แจ้งไปยังผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทุกแห่งให้เร่งปรับสูตรและปรับตัวรองรับกฎหมายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือด้วยดี

ข้อมูลจาก : http://news.ch7.com/detail/278781

ร่วมแสดงความคิดเห็น