ม๊อบกระเทียมลุย ศลก. แฉมีการหมกเม็ดเอื้อนายทุน

เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ส่งตัวแทนกว่า 100 คน ทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ หลังจากที่เคยทำเรื่องร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อ 16 มกราคม ที่ผ่านมา แต่เรื่องไม่คืบหน้า ไม่มีคนมาซื้อกระเทียม ด้านจังหวัดแก้ปัญหาด้วยการให้นำกระ เทียมไปจำหน่ายในต่างจังหวัดแทน ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกต ต่อการดำเนินการช่วยเหลือของจังหวัด ที่ดูเหมือนจะทำให้เกิดวิกฤตมากกว่า ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20 น. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมใน จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 100 กว่าคน นำโดย นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายก อบต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน , นายสิงหล สุขก๋า กำนัน ต.เมืองแปง อ.ปาย , นายคำรณ การคำ นายก อบต.เมืองแปง อ.ปาย เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสิงหนาทบำรุง ชั้น 4 โดยทางจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรจังหวัด ฯ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส.) , พาณิชย์จังหวัด , กอ.รมน.จังหวัด ฯ และ ฯลฯ เข้าร่วมชี้แจกต่อเกษตรกร จากการประชุมสรุปได้ว่า ทางกลุ่มเกษตรกรยินยอมที่จะทำตามที่จังหวัดสั่งให้ดำเนินการ ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการที่จังหวัดจะจัดหาสถานที่จำหน่ายกระเทียมให้ เบื้องต้น ได้แก่ กทม., จ.สุโขทัย และ จ.หนองคาย โดยเกษตรกรจะต้องไปลงทะเบียน กับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งทาง จ.แม่ฮ่อง สอน จะจัดสรรงบประมาณ ในด้านค่าที่พักและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับเกษตรกร ขณะที่ พ.อ.สมเจตต์ต๊ะ ภักดีบรรดิษฐ์ รอง ผวจ.ฝ่ายทหาร ( กอ.รมน.) ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หากเกษตรกรท่านใด ที่ต้องการจำหน่ายกระเทียมในราคา กก.ละไม่เกิน 45 บาท ทางตนจะเป็นคนหาตลาดให้เอง

นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายก อบต.ห้วยผา แกนนำเกษตรกร ฯ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มเกษตรกรต้องอยู่ในภาวะจำยอม เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติ และไม่อยากให้มีปัญหากับกลุ่มของพวกตน ทั้งนี้หากไม่มีการกำหนดราคากระเทียมล่วงหน้า ของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่กำหนดให้ราคากระเทียมสด กก.ละไม่ต่ำกว่า 15 บาท และ กระเทียมแห้ง กก.ละไม่ต่ำกว่า 50 บาท โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ปัญหาคงจะไม่เกิด ทั้งนี้ในห้วงปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการกำหนดราคากระเทียม
พบว่า กระเทียมสด มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ ในราคา กก.ละ 20-28 บาท และกระเทียมแห้ง ราคา กก.ละ 70-80 บาท และก่อนหน้านั้น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ราคากระเทียมก็ยังดี และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าว ตนได้เสนอให้ด่านการค้าชายแดนตามช่องทางต่าง ๆ และรวมไปถึงจุดผ่อนปรน ให้ระงับการนำเข้ากระเทียมจากประเทศจีน ไว้ก่อน เนื่องจากราคากระเทียมของจีน มีราคาถูกมากส่งผลให้กระทบต่อตลาดกระเทียมของไทยอย่างรุนแรง
นายคำรณ การคำ นายก อบต.เมืองแปง เปิดเผยว่า ราคากระเทียมปีนี้ ผลผลิตได้เต็มเป้า ราคาที่เกษตร กรอยู่ได้ ขั้นต่ำ กก.ละ 45 บาท มีคนเป็นหนี้จำนวนมากกับ ธกส. และตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ผลมาจากการที่จังหวัดมีการกำหนดราคากระเทียมไว้ล่วงหน้า ทำให้พ่อค้าไม่มารับซื้อ หรือซื้อน้อยมาก ทำ ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนัก ทั้งนี้ล่าสุดกระเทียมแห้งที่อยู่ในมือของเกษตรกรทั้งจังหวัด อยู่ที่ 1.4 ล้าน กก. หรือ 14,000 ตัน คิดเป็นราคารวมทั้งหมด 63,000,000 ล้านบาท
ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายก อบต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่อง สอน ในนามภาคีเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอน ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยมีข้อเรียกร้องอยู่จำนวน 4 ข้อคือ 1.ให้รัฐบาลสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ากระเทียม จากประเทศเพื่อนบ้าน 2.ให้นำปัญหาพืชกระเทียมเข้าบรรจุในแผนพัฒนาจัง หวัด 3.ให้ขยายตลาดรองรับกระเทียมอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับส่วนกลาง และ 4. ให้มีการประกันราคากระเทียมสดขั้นต่ำ กก.ละ 15 บาท และ กระเทียมแห้ง กก.ละ 45 บาท
ต่อมาทาง สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้ทำหนังสือที่ นร 0105.04/40823 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตอบแก่นายนิรันดร์ ฯ ว่าทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกา กร และ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
แหล่งข่าว เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ให้ข้อสังเกตว่า ทำไมทางจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด กำหนดราคากระเทียมขั้นต่ำและสูงสุด ที่ 15-45 บาทต่อ กก.ทั้งที่ตอนที่มีการเริ่มกำหนดราคากระเทียม ยังไม่ออกสู่ท้องตลาด รวมไปถึงการเร่งทำเรื่องของบประมาณจาก กระทรวงมหาดไทย มาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ซึ่งการกระทำดังกล่าว เหมือนมีการวางแผนล่วงหน้า และเอื้อต่อพ่อค้าคนกลาง ปัจจุบันพ่อค้าคนกลาง ไม่ได้เข้ามาซื้อกระเทียมเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกำหนดราคากระเทียมไว้ล่วงหน้า ทำ ให้พ่อค้ารอให้กระเทียมแห้ง และน้ำหนักลดลงจนเหลือต่ำสุด ซึ่งจากราคาที่จังหวัดกำหนด จะทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนอย่างหนัก ทั้งนี้หากจะให้ได้กำไร ราคากระเทียมแห้งขั้นต่ำสุด ต้องราคา กก.ละ 45 บาท
ก่อนหน้านั้น ม๊อบกระเทียม ที่ว่าจะเดินทางมายื่นหนังสือทวงความคืบหน้าเรื่องราคากระเทียม การจำ หน่ายกระเทียม ตามที่ ผวจ.( สืบศักดิ์ ) ได้รับปากว่าจะหาตลาดให้นั้น ไม่สามารถเดินทางมายื่นหนังสือได้ เนื่องจากถูกสั่งห้าม จากนายทหารระดับสูงคนหนึ่ง โดยอ้างว่าจะใช้มาตรา 44 ดำเนินการกับผู้ประ ท้วง เดิมจะมีผู้ประท้วงเดินทางมาประมาณ 100-150 คน แต่ในตอนแรกได้ยุติเรื่องดังกล่าว แต่ต่อมาในตอนหลังได้มีการพยายามเจรจากัน เพื่อขอให้ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ ผวจ. และไม่ได้มีการประท้วงหรือก่อเหตุรุนแรงใดใด ทางนายทหารคนดังกล่าว จึงอนุญาตให้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ ผวจ.ได้ ทั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง แต่กลับมีการกดดันต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น