ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ ผจญภัย ท้าทาย สายน้ำว้า จ.น่าน

สัมผัส ความตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ ผจญภัย เร้าใจ ท้าทาย สายน้ำว้า เชิญชวนมาสัมผัส ชื่นชมความอัศ  จรรย์ ของสายน้ำว้า การล่องแก่งน้ำว้า ที่มีระดับความแรงของสายน้ำ แบ่งเป็นระดับ ตั้งแต่ต่ำสุด คือ ระดับ 1 จนถึงสูงสุด ระดับ 6 ล่องแก่งน้ำว้า มีอยู่ 3 ช่วง คือ ช่วงบน ระยะทางน้ำ 120 กม., ช่วงกลาง ระยะทางน้ำ 80 กม. และ 50 กม. และช่วงล่างระยะทางน้ำ 15 กม. แก่งน้ำว้าช่วงล่าง เป็นที่นิยมล่องแพมากที่สุดคือ แก่งน้ำว้าเวียงสา หาดไร่ ระยะทางน้ำ 15 กม.ผ่าน 8 เกาะแก่ง ชมความงดงาม สองฟากฝั่ง ท่ามกลาง มวลแมกไม้ เสียงธรรมชาติ เสียงสัตว์นานาชนิด ตลอดระยะทางล่องแพยาง สายน้ำว้า ถูกขนานนามว่า เป็นสายน้ำที่ปลาอร่อยที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากตลอดระยะทางกว่า 200 กม.ของสองฟากฝั่งสายน้ำว้า จะเป็นโกรกหินขนาดยักษ์ใหญ่ ซึ่งโกรกหินผาเหล่านี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชประเภท สาหร่าย เฟริน ตะไคร่น้ำ ฯลฯ พืชประเภทนี้จะมีสารอาหารประเภทโปรตีนมากที่สุด และสัตว์ประเภท CatFish หรือ ปลาที่ใช้หนวดในการนำทางหาอาหาร (โดยเฉพาะเวลากลางคืน) หรือปลาประเภทตระกูลปลาหนัง ปลาที่ไม่มีเกร็ด เช่นปลากดคัง จะขอบกินอาหารประเภทนี้มาก ทำให้ปลามีความสมบูรณ์ เนื้อปลาจะแน่น รสชาติอร่อย หวาน จึงได้ถูกเรียกขานของสายน้ำว้า นี้ว่า สายน้ำที่ปลาอร่อยที่สุดในประเทศไทย
สอบถามรายละเอียด
ฅนขุนเขา 088-4071740

ร่วมแสดงความคิดเห็น