งาน “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ตอน Peanut Day : ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง”

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เปิดงาน “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ตอน Peanut Day : ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต โดยมี ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล, นวลศรี พรหมไชยวงศ์ และชีวพร สุริยศ ร่วมงาน ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น