พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการ Lanna Expo 2018

วันที่ 16 พ.ค.61สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน Lanna Expo 2018 โซนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club สมาคมผู้ส่งออก (EL) และ สมาคมเชียงใหม่แบรนด์ โดยมีนายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดเป็นประธาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!