สนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น กิจกรรม T-STYLE : ECO Commercial Design

สนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมต้อนรับ Mr.Atsushi Koike ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาข้อมูล และให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดญี่ปุ่น ณ จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรม T-STYLE : ECO Commercial Design ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เปรมประชา คอล เลคชั่น จำกัด และบริษัท มูนเลอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการออกแบบสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดโลก (T-STYLE : ECO Commercial Design) เป็นการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์ และนำผลงานที่ได้รับการพัฒนา ไปแสดงศักยภาพและส่งเสริมด้านการตลาดเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการร่วมกับสนง.ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซาก้า และ สนง. ฮิโรชิม่า นับเป็นกิจกรรมที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ จ.เชียงใหม่ ได้ขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนได้รับการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!