เริ่มแล้ว!! ก่อสร้างทางลอดต้นเกว๋น ชาวบ้านออกโรงแนะ แก้ไขทางน้ำธรรมชาติ หวั่นผลกระทบ

โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง บริเวณแยกสะเมิง หน้า ทต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการกอสร้าง โดยใช้งบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ใช้เวลาก่อ สร้าง 900 วัน โดย บริษัทเชียงใหม่คอนฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างจากงบประมาณของกรมทางหลวง ลักษณะโครงการเป็นทางลอดคู่ขนานทั้งสองด้านโดยมีคลองชลประทานกั้นกลางขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 3.50 ม. และก่อสร้างทางแยกส่วนเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ทช.3053 ทล.121 ทล.1269 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง กว้าง 70.00 ม. ยาว 16.00 ม. พร้อมระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบอุปกรณ์ทางลอด ระบบระบายน้ำและระบบอำนวยความปลอดภัย
ส่วนผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน ต.หนองควาย เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2561 ณ สนง. ทต.หนองควาย ชาวบ้านได้เสนอปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ในเรื่องของการจราจรที่ติดขัด ปัญหาฝุ่นละออง น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เรื่องเส้นทางน้ำธรรมชาติ(เหมืองเปา)โดยกำหนด 3 แนวทาง คือ 1.การทำให้มุดดินแล้วทะลุฝั่งตรงข้าม 2.การทำเป็นรูปเกือกม้า 3.การทำเป็นสะพานน้ำ ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อหารือกับเจ้าของโครงการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น