หมื่นแซ่ พันธุ์มังกร สกุล”แซ่”บนผืนแผ่นดินไทย

การมี”แซ่”คือความภาคภูมิใจ ในสายสกุลของลูกหลานชาวจีน ในการสำรวจแซ่ตระกูลจีนที่มีมาแต่โบราณถึงปัจจุบัน ของรัฐบาลกลางจีน ปรากฏว่า 4 หมื่นกว่าแซ่นั้น มีเพียง 5,007 แซ่ ที่ยังใช้กันอยู่ในเชียงใหม่ มีชมรมตระกูลลิ้ม ตระกูลเอ็ง ตระกูลเจี่ย ตระกูลหวาง(อึ้ง) สมาคมตระกูลตั้ง และหลายชมรม สมาคมแซ่สกุลต่างๆ การใช้แซ่ อาจแยกตามสายสกุลราชวงศ์ ขุนนาง มารดาผู้ให้กำเนิด ถิ่นเกิด เมืองที่ไปอยู่ อาชีพ เป็นต้น
ซึ่ง10 อันดับแซ่ที่ใช้มากที่สุดในโลก ได้แก่ 1.จาง 2.หวาง 3.หลี่ 4.จ้าว 5.หลิว 6.เฉิน 7.หยาง 8.หลิน 9.สวี 10.โจว รวมกันแล้วมากกว่า 300 ล้านคน ใน 10 อันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในจีน ได้แก่ 1.หลี่ 2. หวาง 3.จาง 4.หลิว 5.เฉิน 6.หยาง 7.จ้าว 8.หวง 9.โจว 10.หวู รวมแล้วราวๆ 56% ของคนจีนทั้งประ เทศ
สำหรับในไทยปัจจุบันมีกว่า 60 แซ่ตระกูล จากข้อมูล สำนักการทะเบียนราษฎรฯ ระบุมากสุดคือ แซ่ตั้ง หรือ เฉิน (84,829 คน) แซ่นี้สืบสายมาจากพระเจ้าซุ่นตี้ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของจีน ที่เด่นดังก็จะมีตระกูล โสภณพานิช,หวั่งหลี,พรประภา 2.แซ่ลิ้ม หรือ หลิน (74,719 คน) มีตำนานต้นตระกูลหลายด้าน แต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่สายสกุลนี้ภาคภูมิใจคือบรรพชน เป็นหนึ่งในเทพเจ้า นั่นคือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ( เจ้าแม่ทับ ทิม)ที่ผู้คนกราบไหว้สักการะทั่วประเทศนั่นเอง หากเป็นสายคนไทยเชื้อสายจีนของตระกูลนี้ ก็คือสกุลปราโมช , นิมมานเหมินท์ และลิมปะพัทธ์
3.แซ่ลี้ หรือ หลี่ (49,291 คน) ลูกหลานที่มีชื่อเสียงก็เช่น ตระกูล โชควัฒนา,ลี้ถาวร เป็นต้น 4.แซ่อึ๊ง หรือ หวง (44,485 คน) ตามตำนานท้องถิ่นจีน เล่าว่า สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าหวงตี้ โดยแยกมาจากสายตระกูล หยิง ซึ่งเป็นแซ่เดียวกับ จิ๋นซีฮ่องเต้ คนไทยที่มีชื่อเสียงสกุลนี้ เช่น ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ , บุญชู โรจนเสถียร 5.แซ่โง้ว หรือ หวู (33,533 คน) 6.แซ่โค้ว หรือ สวี่ (31,656 คน) 7. แซ่เตียว หรือ จาง ( 31,346 คน ) 8.แซ่แต้ หรือ เจิ้ง (25,922 คน) 9.แซ่เล้า หรือ หลิว (25,346 คน) และ 10.แซ่เฮ้ง หรือหวาง (17,821 คน)
คนไทยเชื้อสายจีนในไทยที่มีสกุลแซ่ จากสถิติทั่วประเทศปี 2560 พบผู้ใช้นามสกุลแซ่ อยู่กว่าล้านคน แม้บรรพบุรุษจะกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน แต่ความภาคภูมิใจใน”แซ่”สกุล ยังคงปรากฎให้เห็นโดดเด่นทุกวงสังคมในบ้านเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น