รับน้องขึ้นดอย มช. ประจำปี 2561

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561 “เตียวขึ้นดอยตอยฮอยครูบา นบไหวสาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”

“ห่างแต่กาย ใจยังฝังแน่น ถิ่นแดนที่ตรึงอุรา มช. นี้ยังตรึงตราเรานั้นแน่เอย” ประโยคนี้ยิ่งชัดเจนมากในประเพณีรับน้องขึ้นดอย มช. ของทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น