ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แจงแนวโน้มเกษตรไทยยังคงเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี การเสวนา เรื่อง “Digital Economy: Rethink Reshape Reform” นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ นายพละวัต ตันศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย นางพิภาวิน สดประเสริฐ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ANT Financial Services Group นายทิวา ยอร์ค Head Coach Kaidee.com  ดำเนินรายการโดยนางวิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 3 ห้อง Empress Grand Hall โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขนาดนี้มีแนวโน้มชัดเจนมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นปัจจัยที่สำคัญคือการผลักดันในการส่งออกต่างประเทศการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดฟื้นค่อนข้างดีนอกจากตลาดตะวันออกกลาง แล้วที่ยังไม่มีการฟื้นตัวมากนักเนื่องจากราคาของน้ำมันที่ตกต่ำ2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาดฟื้นตัวค่อนข้างช้า
ส่วนตัวเลขของการฟื้นตัวผู้บริโภคค่อยค่อยปรับสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลราคาสินค้าเกษตรปรับสูงในเรื่องของราคามันสำปะหลังและข้าวโพดซึ่งขนาดนี้ถือว่าดีสูงสุดในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมา และปริมาณฝนการเกษตรก็ออกค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้รายได้ภาคเกษตรกรมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของภาคเกษตรกรอาจจะอยู่ในภาวะค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าส่วนที่ผ่านมาปัญหาหนี้ครัวเรือนมีระดับที่สูงรายได้ที่แปลออกมาก็ไม่ได้เป็นไรได้ที่ใช้จ่ายมากนัก การส่งออกต่อเนื่องก็ส่งผลในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนแล้วทำให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสากรรมที่เกิดขึ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทำให้การฟื้นตัวผู้บริโภคมีการกระจายสอดคล้องกับตัวเลขการสร้างงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
ตัวเลขการลงทุน ภาคเอกชนดีขึ้นทำให้ตัวเลขผู้บริโภคมีการกระจายสอดคล้องกับการจ้างงานที่สูงขึ้นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการนำข้าวการขอรับ การลงทุนจากบีโอไอมีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วยปีที่ผ่านมาสูงประมาณ 600,000 กว่าล้านบาท เรื่องของความมั่นใจตัวผู้ประกอบการธุรกิจในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้นการกระจายตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ดีควรระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจจะสูงขึ้นตามมาความเสี่ยงอาจมาจากการกีดกันการค้าระหว่างประเทศซึ่งเห็นปัญหาจากสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะกีดกันการค้ามากขึ้นมีความไปได้สูงประเทศหลายประเทศที่ถูกกระทบมีการตอบโต้ซึ่งเวลาที่มีผลกระทบเกิดขึ้นผลกระทบจะเกิดไปทั่วโลกไม่ใช่กรณีแค่ประเทศกับสหรัฐเท่านั้นอาจจะเกิดผลกระทบกับประเทศไทยด้วยเพราะเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่และอาจจะกระทบกับการลงทุนในช่วงต่อไป
ด้านรายได้ของภาคเกษตรนั้นต้องขึ้นอยู่กับตลาดโลกทั้งเรื่องของการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอาทิกรณีข้าวหอมมะลิที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้แนวโน้มค่อนข้างดีหากเทียบกับปีก่อนแต่หากเทียบกับผลิตภัณฑ์ข้าวจ้าวอื่นๆสิ่งที่ควรตระหนักประเทศไทยเป็นแค่หนึ่งประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอาจจะคิดว่ากำหนดราคาสินค้าได้เอง แต่ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มาจากตลาดโลกซึ่งสามารถไปซื้อได้หลายหลายประเทศและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรจะทำให้ เพิ่มผลผลิตสูงลดในเรื่องต้นทุน
ส่วนภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปัจจัยหลักของเศรษฐกิจภาพสินค้าเกษตรซึ่งขนาดนี้มีแนวโน้มสามารถรักษาราคาได้ทำให้รายได้เกษตรกรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนด้านการท่องเที่ยวยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญในเรื่องของศักยภาพที่ดีมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีเป็นการขยายตัวของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆสัญชาติต่างๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญนั้นคือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพราะว่าช่วงข้างหน้าเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากใน
ทุกๆธุรกิจ เทคโนโลยีจึงสำคัญมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น