มจร.เชียงใหม่ จัดงาน Buy Nior Politicae 59 CMMCU

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน Buy Nior Politicae 59 CMMCU “จากวันที่ภาคเพียร สู่ความสำเร็จวันนี้ที่ภาคภูมิ ให้กับรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดำคำ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวคำอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษา “สิงห์เวียงพิงค์ 58” ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้
ฝันให้ไกลไปให้ถึงซึ่งจุดหมาย
ไม่มีคำว่าสายที่ปลายฝัน
อุปสรรคมีให้ได้ฝ่าฟัน
หากมุ่งมั่นต้องชนะอย่างแน่นอน
ขอเพียงมีกำลังใจที่ไม่ท้อ
มิคิดรอวาสนามาเกยป้อน
ตนพึ่งตนเป็นจริงสิ่งสังวร
ไม่ต้องกลังม้วยมรณ์ก่อนลงมือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น