สสจ.เชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สสจ.เชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61 ณ สถานบริ การสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยวัคซีนที่นำมาให้บริการ คือชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย A Michigan 2015 (H1N1), A Singapore 2016 (H3N2) และ B Phuket 2013 ซึ่งตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในปีนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้น ให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน
นอกเหนือจากนี้ กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ เพราะหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว จะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป หลังจากการรับวัคซีนนี้แล้ว อาจมีอาการมีปวดบวมบริเวณที่ฉีด มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจพบอาการท้องเสีย อ่อนเพลีย มีห้อเลือดหรือคันบริเวณที่ฉีด โดยส่วนมากจะหายเป็นปกติภายใน 1 – 2 วัน หากอาการดังกล่าวไม่ทุเลาลงหรือมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค.61 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 4,895 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ ในพื้นที่ อ. เมือง,อ. สันทราย และ อ. สันกำแพง ตามลำดับ
รองนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอยู่ในน้ำมูก เสมหะของผู้ป่วย ซึ่งแพร่ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอ หรือจามรดกัน หรือสัมผัสเชื้อไวรัสในน้ำมูก น้ำลาย ที่อาจติดมากับมือ ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ของผู้ป่วย หรืออาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัส ในฝอยละอองน้ำมูก น้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกาย ทางเยื่อบุจมูกและปาก ซึ่งสามารถแพร่สู่คนอื่นได้ในช่วง 3-7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มป่วย
โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ด้วยความห่วงใยจาก สสจ. เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 110

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-211048 ต่อ 103

ร่วมแสดงความคิดเห็น