โฮมสเตย์แม่ฮ่องสอน ขอรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ภายใน 13 มิถุนายน นี้

กรมการท่องเที่ยว กำหนดการดำเนินการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สำหรับโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรองในปี 2561 และโฮมสเตย์ที่มีความพร้อม และประสงค์ขอรับการตรวจประเมิน ขอรับใบสมัครภายในวันที่ 13 มิถุนายน นี้
นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.แม่อ่องสอน เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กำหนดการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดำเนินการตรวจประเมินและให้การรองรับมาตรฐาน สำหรับโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรองในปี 2561 และโฮมสเตย์ที่มีความพร้อมและประสงค์ขอรับการตรวจประเมิน จะต้องส่งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน สำหรับโฮมสเตย์ที่ไม่เคยสมัครขอรับการรับรอง จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมชี้แจงเกี่ยวกับ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งจัดโดยกรมการท่องเที่ยว ก่อนการตรวจประเมินทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารเพื่อขอรับใบสมัคร เพื่อขอรับการตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.แม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และจัดส่งใบสมัครฯ ไปยังกรมการท่องเที่ยวต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 3022

ร่วมแสดงความคิดเห็น