นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์กระเทียมจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสถานการณ์แนวโน้มราคาตกต่ำกว่า ราคาต้นทุนของเกษตรกร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกระเทียมนำเข้าจากจีน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถอยู่ได้
กระเทียมชนิดมัดจุกสะอาด
กระเทียมชนิดมัดจุกสะอาด
กระเทียมชนิดมัดจุกสะอาด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมให้มีช่องทาง การจำหน่ายกระเทียมสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยมี
1. กระเทียมชนิดมัดจุกสะอาด (เก็บได้ทั้งปี) กก.ละ 53 บาท(จากราคาตลาด 80-100 บาท)
2. กระเทียมตัดลอน (ตัดปลายและราก เก็บได้นาน 6-8 เดือน )เหลือหัวเดี่ยวๆ ถุงละ 1 กก. ราคา 58 บาท
3. กระเทียมแกะกลีบ (เก็บได้ประมาณ 15 วัน) ถุงละ 1 กก.ราคา 63 บาท
กระเทียมตัดลอน
กระเทียมตัดลอน
โดยราคานี้ได้รวมค่าขนส่งถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านในการสั่งซื้อกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งตรงได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทร 089-9569774 คุณกาญจนา (ผอ.กศ.) 061-421 0715(นิยดา พณจ.)
(ทั้งนี้ ขอรวบรวมคำสั่งซื้อประมาณ 2500 กิโลขึ้นไป จึงสามารถจัดส่งได้ในราคาดังกล่าว)
ท่านใดสนใจสามารถสั่งเพิ่มเติมได้”ช่วยเกษตรกรไทยบริโภคกระเทียมไทย”ลงชื่อได้เลย
กระเทียมแกะกลีบ