เวลา 11.00-16.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่บ้านป่าเปือย ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมี นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการ จนท.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย จนท.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และโครงการเลี้ยงไก่สามสายเลือด
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต เป้าหมายเกษตรกรบ้านป่าเปือย ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ห้องเรียนทุ่งสุน (ทุ่งช้าง รุ่น 2) รวม 20 คน โดยมี ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง เป็นวิทยากร
โครงการพัฒนาในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา รปศ.0121 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน