อบรมสุดยอดเทคนิคการพูดในที่ชุมชน

อาจารย์เท่ นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมฝึกทักษะ”คอร์สสุดยอดเทคนิคการพูดในที่ชุมชน “เมื่อวันที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่
อาจารย์เท่ นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด กล่าวว่า ปกติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการพูด ทั้งในองค์กรต่างๆ ทั้งเชียงใหม่ทั่วประเทศ และกรุงเทพ คอร์สอบรมเรื่องของเทคนิคการพูดในที่ชุมชน จัดที่เชียงใหม่ปีละ 3 ครั้ง ประมาณต้นปี กลางปี และปลายปี และที่กรุงเทพปีละ 3 ครั้งเช่นกัน คอร์สละประมาณ 20 คน มีผู้เข้าอบรมบุคคลทั่วไป นักศึกษา และคนทำงาน

คอร์สสุดยอดเทคนิคการพูดในที่ชุมชน ไช้เวลา 09.00-16.30 น. วัตถุประสงค์ของการจัดคอร์สเทคนิคการพูดในที่ชุมชนเพื่อต้องการให้ความรู้เพิ่มทักษะในการพูดในที่ชุมชน อาจจะมีความรู้ในเรื่องของการพูดอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีพื้นฐานในการพูดในที่ชุมชน ก็คือตั้งใจให้มาแสดงความกล้าและที่สำคัญที่สุดคือหาเวทีให้เขาในการได้มาพูดและได้เรียนรู้หลัก เบื้องต้นของการพูดสำหรับเทคนิคในการพูดในที่ชุมชน คนส่วนใหญ่มักจะกลัวการพูดในที่ชุมชนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่จะออกไปพูดคือเรื่องอะไร ไม่มั่นใจในหัวข้อที่จะต้องออกไปพูดเพราะฉะนั้นการที่มาฝึกการพูด ก็จะพยายามชี้ แนะคนที่มาเรียนว่าการก่อนขึ้นพูดเรื่องต่างๆ ประเด็น
การพูดเรามีความชัดเจนเพียงใด และหลักสำคัญมากก็คือ ก่อนขึ้นพูดทุกครั้ง ต้องมีการฝึกซ้อม ซึ่งการซ้อมที่ดีที่สุดคือการซ้อมอย่างน้อย 3 รอบขึ้นไปก่อนที่จะขึ้นพูดเคล็ดลับการพูด ต้องทำสคริปการขึ้นพูดบนเวทีทั้งจากการจัดรายการวิทยุก็ได้ การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากรก็คือ ต ก จ คือ ต.ต้น ตื่นเต้น, ก. กลาง กลม กล่อม,จ.จบ จับใจ ทำอย่างไรที่ตอนขึ้นพูดในคำแรกและประโยคแรกแล้วทำให้คอนอยากจะฟังต่อ ตอนกลางคนจะต้องไม่เบื่อและสุดท้าย จบจับใจ ทำอย่างไรให้คนฟังรู้สึกว่าอยากจะฟังต่อไปเรื่อยๆหรือครั้งหน้าเขาจะกลับมาฟังเราพูดในครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น