วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2561 วาระ รับทราบข้อสั่งการเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบในระบบราชการ รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมและสถานศึกษาพอเพียง รับทราบการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พิจารณาการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 81 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พิจารณาการเตรียมจัดการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือ และวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น